Jizvy

Jizvou je označováno každé narušení celistvosti kůže.

 

Doporučení: 

 

Terapueutické oleje:  kadidlo, santál, cypřiš, řebříček, růže, cistus, myrha, smil, levandule, Gentle Baby, Australian Blue