Epilepsie

je záchvatovité onemocnění mozku, tedy onemocnění neurologické

Epilepsie může být vrozená – za její příčinu se pak považují nejrůznější nepříznivé vlivy prostředí během nitroděložního vývoje. Existují i dědičné syndromy, kde součástí klinického obrazu jsou epileptické záchvaty. Epilepsie sekundární  – získané epilepsie jsou nejčastěji úrazy, dále blokády páteře - krčních obratlů (uskřinutí plotének), nádory a cévní malformace a také infekce (např. larvální toxokarózaneurocysticerkóza).

Pseudoepileptické záchvaty mohou vzniknout např. nedostatkem hořčíku nebo poruchou jeho asimilace.

Doporučujeme :