Deprese

je velmi závažný a život ohrožující stav psychiky  projevující se dlouhodobě pokleslými náladami  jedince. Dotyčný pociťuje často úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny , malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění  a má problémy s pozorností. Reakce na tento stav mysli je však silně vázána na typ osobnosti. Dotyčný může být podrážděný, agresivní a zlomyslný, nebo naopak unavený, tichý a klidný. Většinou mizí reakce na radostné podněty a jedinec se může okolí jevit jako cynik.

 

Doporučujeme:

Dle TČM : ČIN SJUE, SELEN, AŇ ŠEŃ, čaj TIAN ŠEŇ

 

Terapeutické oleje:

Rozptylování vzduchem nebo přímá inhalace esenciálních olejů může mít okanžitý pozitivní dopad na náladu. Čich je jediný smysl, který může přímo ovlivňovat okamzízý pozitivní dopad na náladu. Čich je jediný smysl, který může přímo ovlivňovat limbickou oblast mozku.