Bércový vřed

 je chronické poškození kůže následované rozpadem a úplným odumřením tkáně. Jejich vznik dělíme do tří druhů a to z důvodů žilních, tepenných a smíšených.

  • Žilní (venózní) vředy (při chronické žilní nedostatečnosti)
  • Vředy arteriální (vznikají na základě onemocnění arteriálního systému dolních končetin v důsledku zúžení nebo celkového závěru tepen)
Doporučujeme:
dle TČM -